M.Pharm session 2017-18(Phramaceutiucs)
General OBC SC/ST
Janak Singh Ritesh Sahu Ajay kumar Ahirwar
Swati Vishwakarma Narendra Singh Raipuriya
Vishnu Kushwaha Dwarka Prasad Ahirwar
Anuj Pal Singh Anil Ahirwar
Nisha Nandni Rajak
Adarsh Kushwaha
Rampal Singh
M.Pharm session 18-19(Pharmaceutics)
General OBC SC/ST
HIMESH SHRIVAS NARESH KUMAR
PHOOL SINGH BRIJENDRA AHIRWAR
SOHAN LAL
MUKESH ANURAGI
DILEEP KUMAR AHIRWAR
LAXMI PRASAD AHIRWAR
BEERU
M.Pharm session 18-19(Pharmacology)
General OBC SC/ST
AMIR KHAN DEEPAK AHIRWAR
AJEET SINGH ARVIND KUMAR AHIRWAR
SUNEEL KUMAR AHIRWAR
HARICHAND AHIRWAR
M.Pharm session 17-18(Pharmacology)
General OBC SC/ST
shubham tripathi Barkha Chaturvedi rahul kumar
Shruti Mittal Raveena Khatoon Ravi Kumar
Ramkishun Kushwaha
narrotam singh
raghvendra soni